equinor | Polenergia

Morska farma wiatrowa MFW Bałtyk I jest trzecim projektem realizowanym wspólnie przez Equinor i Polenergię.

Projekt jest na wczesnym etapie realizacji. Uzyskał decyzję o pozwoleniu na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich (zwaną także pozwoleniem lokalizacyjnym lub PSZW) na terenie nie większym niż 128,5 km2. W styczniu 2019 roku uzyskał warunki przyłączenia na 1560 MW. Projekt MFW Bałtyk I znajduje na granicy polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej około 81 kilometrów od linii brzegowej na wysokości Gminy Miejskiej Łeba. Na Morzu Bałtyckim panują znakomite warunki wietrzne, co czyni z morskich farm wiatrowych stabilne źródło energii odnawialnej.

czytaj więcej

AKTUALNOŚCI

25-05-2022

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla MFW Bałtyk I złożony!

Po wykonaniu niezbędnych prac badawczych i analitycznych oraz opracowaniu wymaganej dokumentacji, spółka realizująca projekt MFW Bałtyk I złożyła do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.

czytaj więcej

28-12-2021

Badania środowiskowe MFW Bałtyk I przebiegają zgodnie z planem

Kolejne etapy badań środowiskowych MFW Bałtyk I realizowane przez polską firmę MEWO S.A. przebiegają zgodnie z harmonogramem. Rozpoczęty w grudniu 2020 roku program w zakresie rozpoznania uwarunkowań środowiskowych na obszarze trzeciej morskiej inwestycji realizowanej wspólnie przez Polenergię i Equinor obejmuje szereg badań i analiz w lokalizacji farmy, obszarze jej oddziaływania oraz w obrębie wyznaczonych odcinków rozważanych wariantów korytarza infrastruktury przesyłowej. Kompleksowy przedinwestycyjny program badań jest niezbędny do przeprowadzenia całościowej oceny oddziaływania na wszystkie elementy przyrody i innych użytkowników obszaru.

czytaj więcej