equinor | Polenergia

MFW Bałtyk I podłączy do 1560 MW do KSE

Spółka MFW Bałtyk I rozwijająca morską farmę wiatrową o mocy do 1560 MW, podpisała z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowę o przyłączenie do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Porozumienie przybliża realizację projektu, który będzie jednym z największych w ramach polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

„Umowa przyłączenia MFW Bałtyk I oznacza, że ​​Equinor i Polenergia mają już zabezpieczony przesył energii do krajowej sieci z całego portfela projektów o łącznej mocy do 3000 MW. Podpisana umowa z PSE, jest ważnym kamieniem milowym dla projektu MFW Bałtyk I, bo daje nam pewność, że idziemy z inwestycją w dobrym kierunku.” – mówi Eirik Strøm Uthaug, Dyrektor Projektu MFW Bałtyk I w Equinor.

Umowa określa inwestycje po stronie Spółki MFW Bałtyk I oraz PSE, których realizacja będzie konieczna do zapewnienia przyłączenia i wyprowadzenia mocy z projektu, jak również inne warunki realizacji przyłączenia do sieci w tym związane z pozyskaniem przez PSE gruntów na potrzeby inwestycji sieciowych.

MFW Bałtyk I ma ważne pozwolenie na lokalizację w rejonie Ławicy Środkowej, w bezpośrednim sąsiedztwie granicy polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. Obecnie realizowany jest kompleksowy przedinwestycyjny program badań środowiska morskiego na potrzeby oceny oddziaływania na środowisko MFW Bałtyk I. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, będzie jednym z kluczowych dokumentów niezbędnych do realizacji projektu MFW Bałtyk I.