equinor | Polenergia

Polenergia i Equinor sygnatariuszami Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

To drugie na świecie Porozumienie Sektorowe zawarte pomiędzy przedstawicielami administracji rządowej, inwestorów, przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lokalnego łańcucha dostaw, jednostek naukowych i badawczych oraz innych podmiotów z branży. Gospodarzem uroczystego podpisania umowy było Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

 „Podpisanie Porozumienia jest zwieńczeniem wielomiesięcznego dialogu dotyczącego wspólnych działań na rzecz rozwoju offshore wind w Polsce i kolejnym krokiem na drodze do skutecznej realizacji założeń transformacji energetycznej w oparciu o odnawialne źródła energii. Polska jest dla Equinor jednym ze strategicznych rynków rozwoju w obszarze OZE i cieszymy się, że możemy aktywnie uczestniczyć w tak ważnych inicjatywach, dzieląc się naszym doświadczeniem z krajów mierzących się z podobnymi wyzwaniami.” – stwierdza Michał Kołodziejczyk, prezes zarządu Equinor Polska.

Celem Porozumienia jest maksymalizacja udziału local content w łańcuchu dostaw w procesie budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Strony Porozumienia uznały MEW za technologię ekonomicznie konkurencyjną, która stwarza cywilizacyjną szansę dla społeczeństwa i stanowi kluczowy element transformacji gospodarczej Polski.

 „Od dekady Polenergia jest aktywnym promotorem morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i jednym z liderów krajowego rynku. Byliśmy też od początku zaangażowani w przygotowanie umowy sektorowej - jako jedni z jej inicjatorów oraz liderzy grupy roboczej ds. dialogu z interesariuszami. Dobra energia, którą dziś wszyscy czują, pozwoli na sprawne i pełne wdrożenie postanowień Porozumienia, a to przełoży się na znaczące przyśpieszenie rozwoju projektów morskich farm wiatrowych. Wszyscy sygnatariusze zdają sobie doskonale sprawę, że im wcześniej i pełniej uda się zbudować polski sektor morskiej energetyki wiatrowej, tym szybciej i przy niższym koszcie uda się włączyć do polskiego systemu energetycznego nowe, duże, stabilne i nieemisyjne źródła energii. A to jest przecież w interesie nie tylko Polenergii, ale całego kraju.” – podkreśla Maciej Stryjecki, Dyrektor Departamentu Morskich Farm Wiatrowych Grupa Polenergia.

Podpisanie Porozumienia poprzedzała ponad roczna współpraca podmiotów z branży, które w sześciu obszarach kompetencyjnych wypracowywały założenia dla dalszego rozwoju MEW w Polsce. Obszary te znajdują odzwierciedlenie w przyjętych celach strategicznych i obejmują założenia dla rozwoju kadr i systemu kształcenia, B+R, rozwoju polskiego przemysłu i udziału polskich przedsiębiorstw, logistyki zaplecza portowego i wpływu na regiony nadmorskie, edukacji społecznej oraz współpracy interesariuszy.