equinor | Polenergia

Badania środowiskowe MFW Bałtyk I przebiegają zgodnie z planem

Kolejne etapy badań środowiskowych MFW Bałtyk I realizowane przez polską firmę  MEWO S.A. przebiegają zgodnie z harmonogramem. Rozpoczęty w grudniu 2020 roku program w zakresie rozpoznania uwarunkowań środowiskowych na obszarze trzeciej morskiej inwestycji realizowanej wspólnie przez Polenergię i Equinor obejmuje szereg badań i analiz w lokalizacji farmy, obszarze jej oddziaływania oraz w obrębie wyznaczonych odcinków rozważanych wariantów korytarza infrastruktury przesyłowej. Kompleksowy przedinwestycyjny program badań jest niezbędny do przeprowadzenia całościowej oceny oddziaływania na wszystkie elementy przyrody i innych użytkowników obszaru.

Zespół projektowy realizujący prace zakończył już badania dna morskiego z uwzględnieniem jakości osadów dennych i występowania surowców mineralnych, organizmów bentosowych i dziedzictwa kulturowego, w tym archeologicznego. Kontynuowane są badania jakości wody, warunków hydrologicznych i meteorologicznych, poziomu podwodnego tła akustycznego i aktywności ssaków morskich, a także ryb oraz ptaków i nietoperzy przemieszczających się nad obszarem farmy w okresach migracji.

Zakończenie kampanii badawczej planowane jest w połowie 2022 roku.

Zdjęcie: MEWO