equinor | Polenergia

Kontakt

MFW Bałtyk I S.A.
ul. Krucza 24/26
00-526 Warszawa

NIP: 586-224-37-43

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000335266
REGON: 220853643

Kapitał zakładowy: 2 864 930,00 zł
Kapitał wpłacony: 2 794 930,00 zł


Recepcja Główna:
+ 48 22 522 39 00
info@polenergia.pl


Formularz kontaktowy: