equinor | Polenergia

Lokalizacja

Morska farma wiatrowa MFW Bałtyk I znajduje na granicy polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej na wysokości gminy miejskiej Łeba w województwie pomorskim. Projekt położony jest w odległości 81 km od portu w Łebie, na wodach o głębokości 25-35 metrów.