equinor | Polenergia

Equinor i Polenergia razem budują i razem edukują

Prawie półtora tysiąca dzieci z sześciu szkół podstawowych w regionie słupskim bierze udział w projekcie edukacyjnym „Jedno morze, wiele korzyści. Morska energetyka wiatrowa w moim regionie”. Organizatorzy - Equinor i Polenergia - zaplanowali w szkołach interaktywne zajęcia i konkurs artystyczny z atrakcyjnymi nagrodami.

Celem projektu jest edukowanie najmłodszych o morskiej energetyce wiatrowej i odnawialnych źródłach energii, a także ich roli w transformacji energetycznej Polski. W formie zabawy konkursowej jej organizatorzy – firmy Equinor i Polenergia – chcą zapoznać uczniów z realizowanymi wspólnie inwestycjami w trzy morskie farmy wiatrowe Bałtyk o łącznej mocy około 3 GW, które zasilą odnawialną energią prawie 4 miliony gospodarstw domowych.  Podczas zajęć dzieci i młodzież dowiedzą się m.in. czym jest zielona energia, w jaki sposób może ona zapobiec niekorzystnym zmianom klimatycznym i wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polaków.

Do udziału w projekcie zostali zaproszeni uczniowie sześciu publicznych szkół podstawowych w gminach Ustka i Słupsk, przez które przebiegać będzie lądowa infrastruktury przyłączeniowa morskich farm wiatrowych Bałtyk, a także placówka w Łebie, gdzie powstanie baza serwisowa do ich obsługi.

Powstająca w Polsce branża offshore wind potrzebuje specjalistów, którzy będą w przyszłości pracować na morskich farmach w polskiej części Morza Bałtyckiego. Dlatego tak ważna jest dla nas edukacja dzieci i młodzieży. Zależy nam, aby młodzi ludzie poznali korzyści płynące z rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Mamy nadzieję, że w przyszłości wielu z nich wybierze naszą branżę dla swojego rozwoju zawodowego.  Chcemy inspirować młodych ludzi do angażowania się w rozwój morskiej energetyki wiatrowej i odnawialnych źródeł energii, gdyż w przyszłości to oni będą tworzyć bardziej zrównoważoną przyszłość Polski – mówi Michał Kołodziejczyk, prezes Equinor w Polsce.

Morska energetyka wiatrowa przyniesie liczne korzyści polskiej gospodarce oraz stworzy nowe możliwości rozwoju, w tym miejsca pracy zarówno przy budowie, jak i eksploatacji morskich farm wiatrowych. Nowych pracowników będą potrzebowali również dostawcy komponentów i usług dla sektora morskiej energetyki wiatrowej. W najbliższych latach cała branża będzie potrzebowała dziesiątek tysięcy wykwalifikowanych specjalistów. Jak wskazuje w najnowszych szacunkach Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, przy rozwiniętym w pełni potencjale energetycznym Morza Bałtyckiego, tj. powstaniu farm wiatrowych o łącznej mocy 33 GW, w najbliższych latach sektor będzie potrzebował nawet 100 tysięcy wykwalifikowanych specjalistów.

Morskie farmy wiatrowe Bałtyk wygenerują zapotrzebowanie na 10 tysięcy miejsc pracy w całym cyklu życia projektów, a w bazie w Łebie rozpocznie się zatrudnianie specjalistów już od przyszłego roku. Łącznie będzie tam pracować 100 osób. Dostępność wykwalifikowanych pracowników odgrywać będzie kluczową rolę w rozwoju nowej w Polsce branży.  Na pilną potrzebę kształcenia przyszłych kadr zwróciły uwagę strony podpisanego w 2021 roku Porozumienia Sektorowego. Zakłada ono inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz rozwoju systemu edukacji i szkolnictwa zawodowego, które mogą przesądzić o powodzeniu projektów i tempie transformacji energetycznej Polski w oparciu o morską energetykę wiatrową.   

W ramach „Akademii Kompetencji Morskich”, jednego z naszych Programów Flagowych, prowadzimy liczne działania edukacyjne na wszystkich szczeblach nauczania. Do rozpoczynającego się właśnie projektu zaprosiliśmy szkoły podstawowe z terenu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie naszych inwestycji. Edukacja to dla Polenergii podstawa współpracy i priorytetowy cel naszej Strategii ESG. Od początku 2022 roku wspólnie ze szkołami prowadzimy edukację klimatyczną w ponad 80 placówkach zlokalizowanych przy projektach Polenergii. To działania w ramach "Graj z nami w zielone!", naszego autorskiego programu przygotowanego we współpracy z Kulczyk Foundation i UNEP/GRID-Warszawa. Jesteśmy przekonani, że nowy projekt edukacyjny spotka się z podobnym zainteresowaniem uczniów, i nauczycieli – mówi Marta Porzuczek, Dyrektorka Działu Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju w Grupie Polenergia.

W ramach projektu edukacyjnego odbędzie się cykl prelekcji i interaktywnych zajęć dostosowanych do poszczególnych grup wiekowych. Projekt „Jedno morze, wiele korzyści. Morska energetyka wiatrowa w moim regionie” zakończy się konkursem artystycznym, który pozwoli uczniom przedstawić własną perspektywę postrzegania morskiej energetyki wiatrowej.  Dzieci i młodzież zostaną zaproszeni do wykonania prac artystycznych w trzech różnych formach dostosowanych do każdej grupy wiekowej: prac plastycznych, makiet morskich farm wiatrowych z surowców wtórnych oraz filmików prezentujących korzyści morskiej energetyki wiatrowej dla regionu.