equinor | Polenergia

Wind Europe - raport dotyczący morskiej energetyki wiatrowej

Istniejące farmy wiatrowe na morzu mają silną pozycję jako źródło energii w Europie, ich łączna moc wytwórcza wynosi 20 GW. Europa posiada pięciokrotnie większy potencjał, szacowany na 50 - 90 GW z nowych projektów do 2030 roku.

Celem Unii Europejskiej jest uzyskanie 230 - 450 GW do 2050 roku. Osiągnięcie 450 GW uczyniłoby Europę neutralną dla klimatu.

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) wiatr morski może stać się głównym źródłem wytwarzania energii w Europie już w 2042 roku.

Więcej informacji na temat roli morskiej energetyki wiatrowej oraz jej znaczeniu w przekształceniu europejskiego rynku energii znajdziesz tutaj.